responsive menu
https://www.boersemapc.nl/nl/silo-overvul-beveiliging

Silo overvul-beveiliging

Bij het volblazen van de silo d.m.v. een bulkauto of een schip, ontstaan nogal eens problemen doordat de silo te vol wordt geblazen. Hierdoor kan schade aan de silo ontstaan of wordt veel product-stof naar buiten geblazen waardoor vervuiling en overlast ontstaat. Om deze problemen te voorkomen heeft Boersema de silo overvul-beveiliging ontwikkeld.

Dit systeem werkt als volgt:

Als de leverancier de persslang aansluit op de storzkoppeling van de persleiding om de silo te vullen, moet op de schakelkast, die naast de persleiding is gemonteerd, de groene vrijgave lamp gaan branden waarna men met het vullen kan gaan beginnen.

Wanneer het productniveau de in het silodak gemonteerde hoogniveau melder bereikt, geeft deze een signaal via de schakelkast aan een gemonteerde claxon als signaal dat de silo vol is. Gelijktijdig wordt er een tijdschakelaar in werking gesteld, die is ingesteld op ca. 30 seconden. In deze 30 seconden heeft men de gelegenheid om de producttoevoer stop te zetten en de persleiding leeg te blazen. Als de 30 seconden voorbij zijn, wordt door de bekrachtiging van een elektrisch ventiel de manchetafsluiter, die in de persleiding is gemonteerd, gesloten. Nu is product blazen in de silo niet meer mogelijk en is de silo optimaal tegen overvullen en schade beveiligd.

overvul beveiliging

overvul beveiliging