responsive menu
https://www.boersemapc.nl/nl/over-boersema/disclaimer

Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Boersema aanvaardt echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid inzake de juistheid, volledigheid en voortdurende actualiteit. Aan de op deze website opgenomen informatie kunnen derhalve geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.

Copyright.

De auteursrechten van de op deze website opgenomen informatie, beelden, geluiden, teksten, documenten, berusten geheel bij Boersema. Het aanbrengen van wijzigingen is, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Boersema niet toegestaan.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Boersema.

Privacy verklaring.

Om U gebruik te laten maken van sommige mogelijkheden van de website kan het zijn dat Boersema enige gegegevens van u nodig heeft. De onderstaande regels zijn opgesteld om u te garanderen dat er zorgvuldig met die informatie wordt omgegaan.

  1. Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u gevraagd worden.
  2. Boersema doet haar best correcte gegevens van u te registeren en laat u daar waar mogelijk uw gegevens aanpassen.
  3. Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.
  4. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden.
  5.  Boersema houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.